VẠN ĐẮC PHÚC KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Công ty Cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc đã chính thức về nhà mới hiện đại và chuyên nghiệp trong sự chúc mừng của đối tác, khách hàng và cán bộ công nhân viên. Kể từ nay, Vạn Đắc Phúc bước sang một trang mới, phấn đấu trở thành công ty tổ chức sự […]

05/12/2018 Quản Trị