NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG: VỮNG NỘI LỰC, CHẮC TƯƠNG LAI

Ngày 9/3 vừa qua, tại FLC Vĩnh Thịnh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Khối Quản lý rủi ro đã có một ngày đáng nhớ với nhiều hoạt động teambuilding và đêm gala rộn tiếng cười. 

10/03/2019 Quản Trị