trách nhiệm đến cùng

img_9001

LỄ HỘI MÙA ĐÔNG SAV 2018: GIỮ VỮNG BẢN SẮC DOANH NGHIỆP

Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên, nhưng lại có thể biến nhân viên, kể cả những người “cứng đầu”, trở thành những “công dân” tự giác làm việc hết mình, những “đại sứ” mang trong mình “màu cờ sắc […]

10/10/2018 Quản Trị