Vạn Đắc Phúc

48411609_1527222990713509_8717479598679392256_o-e1550655159309

FESTIVAL SEVT: XÁC LẬP KỈ LỤC VIỆT NAM VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Samsung SEVT Festival 2018 – Thanh Xuân Trong Tôi”, Vạn Đắc Phúc không chỉ thực hiện một KỶ LỤC VIỆT NAM về tổ chức sự kiện có quy mô “Sự kiện Văn hoá Doanh nghiệp” với hơn 100.000 người tham gia mà chúng tôi còn mang đến một sự kiện đầy sắc màu cho khách hàng của […]

24/12/2018 Quản Trị